Změny v dohodách mimo pracovní poměr ve školách

JUDr. Hana Poláková

Jak se škol dotýkají novinky, které přinesla nedávná novela zákoníku práce? JUDr. Poláková Vás upozorní na změny v dohodách o pracích mimo pracovní poměr - od rozpisu pracovní doby, přes práva při překážkách v práci, až po Vaši povinnost ohledně informování zaměstnanců. Vše samozřejmě s ohledem na dovolenou, změny v odměňování a možnost úhrady výdajů za práci z domova. Chceme, aby tyto změny byly pro Vás co nejjednodušší a nejpřehlednější. Počítáme i s prostorem na Vaše dotazy.

Zveřejněno 13.12.2023

Délka videa:

Garance

Záznam on-line semináře připravujeme.

Lektor

JUDr. Hana Poláková

JUDr. Hana Poláková

Lektorka dlouhodobě přednáší problematiku právních předpisů majících dopad do výchovy a vzdělávání. S řediteli škol a školských zařízení konzultuje jejich dotazy z oblasti pracovního práva, správního řízení, aplikace školských předpisů. Řadu let pracovala jako vedoucí odboru školství, spolupracovala s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v pracovních skupinách. Díky této praxi získala ucelený přehled o problémech, se kterými se zejména ředitelé škol a školských zařízení a jejich zřizovatelé potýkají.