Uvádějící učitel a související povinnosti ve školách od 1. 1. 2024

JUDr. Hana Poláková

Na webináři se dozvíte, jak nejlépe řešit uvádění nových učitelů, jejich adaptační období a zaškolení. Ukážeme Vám, jak tyto procesy začlenit do vnitřních předpisů Vaší školy a jak podporovat nové učitele v jejich profesním růstu.

Zveřejněno 25.4.2024

Délka videa: 01:25:07

Garance

Tři klíčové přínosy, které si z webináře odnesete:

  • Správné porozumění právním předpisům: Získáte důkladný přehled o nejnovějších změnách v zákoně o pedagogických pracovnících a v zákoníku práce. Ukážeme Vám, jak tyto předpisy aplikovat ve Vaší praxi, abyste podpořili jak nové, tak stávající pedagogy.
  • Efektivní začlenění nováčků do týmu: Naučíme Vás, jak správně uvádět nové učitele do práce, jak spravovat jejich adaptační období a jak zaškolit nejen nováčky, ale i učitele, kteří se přesouvají na nové pozice. Zajistíte tak plynulý start a rychlou adaptaci nových členů týmu.
  • Plánování a podpora profesního rozvoje: Zjistíte, jak efektivně plánovat další vzdělávání pedagogů a jak vytvořit prostředí podporující jejich odborný růst. Představíme Vám strategie, které pomohou pedagogům udržet si a rozšířit svoji kvalifikaci, a přispět tak k dalšímu rozvoji školy.

Připojte se k JUDr. Haně Polákové na webinář, kde získáte mnoho inspirace, praktických tipů a metodických rad, které Vás připraví na úspěšnou integraci nových pedagogů do Vašeho týmu. Nenechte si ujít šanci na rozvoj a posílení prostředí ve Vaší škole.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Hana Poláková

JUDr. Hana Poláková

Lektorka dlouhodobě přednáší problematiku právních předpisů majících dopad do výchovy a vzdělávání. S řediteli škol a školských zařízení konzultuje jejich dotazy z oblasti pracovního práva, správního řízení, aplikace školských předpisů. Řadu let pracovala jako vedoucí odboru školství, spolupracovala s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v pracovních skupinách. Díky této praxi získala ucelený přehled o problémech, se kterými se zejména ředitelé škol a školských zařízení a jejich zřizovatelé potýkají.