Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Na webináři se seznámíte se základními pravidly spolupráce asistenta pedagoga s učitelem.

Zveřejněno 7.12.2022

Délka videa: 01:50:19

Garance

Pozornost bude věnována rozdělení kompetencí těchto pracovníků, včetně vymezení úkolů, které by učitelé asistentům zadávat neměli. Ve druhé části webináře se zaměříme na časté chyby ve spolupráci asistentů a učitelů a na možnosti prevence těchto chyb. V závěru pak bude prostor i pro související dotazy a diskuzi účastníků.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Kapitoly videa

Lektor

doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

je speciální pedagog, působí jako vyučující na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Problematice asistentů se věnuje dlouhodobě - před mnoha lety sám ve školství začínal na pozici asistenta pedagoga, asistenty vedl jako pracovník SPC, na práci asistentů se zaměřoval také v rámci několika fakultních výzkumů. Je autorem řady odborných studií o práci asistentů, spoluautorsky se podílí na textech pro web www.asistentpedagoga.cz, jako lektor školí asistenty a jejich spolupracující učitele v kurzech organizace Nová škola, o.p.s.