Společné vzdělávání - zaměstnávání asistentů pedagoga, pedagogická intervence

JUDr. Hana Poláková

Podíváme se na řešení problému pracovněprávního postavení asistentů pedagoga, jejich financování i s ohledem na uvažované změny ve školském zákoně, opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s ohledem na připravovanou změnu zákona o pedagogických pracovnících. Povíme si, jak se vypořádat s pedagogickou intervencí, která je v prvním stupni podpůrných opatření a nezakládá nárok na další finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Čtvrtek 8.6.2023

13:00 - 15:00

90 volných míst

Garance

Přihlásit