Školní zralost a školní připravenost

Mgr. Lenka Polášková

Předškolní věk představuje senzitivní etapu v životě dětí pro rozvoj dovedností důležitých pro vytvoření základu všeho, co bude podle potřeby v dalších vývojových etapách využíváno a dále rozvíjeno. Problémy, které se u mnohých z nich objeví při zahájení či v průběhu školní docházky, mají mnohdy prameny právě v nezvládnutí celé nebo dílčí části předškolního období.

Zveřejněno 16.10.2023

Délka videa: 00:59:59

Garance

Obsah on-line semináře:

  • Základní charakteristiky školní zralosti a školní připravenosti
  • Význam diagnostiky
  • Negativní dopady předčasně zařazených dětí do povinné školní docházky
  • Školní nezralost u dětí ze sociálně vyloučeného prostředí
  • Přechod z MŠ do ZŠ v kontextu kurikula

Komu je on-line seminář určen:

Pedagogickým pracovníkům zařízení předškolní výchovy a vzdělávání (učitelkám, asistentům pedagoga), školním asistentům, chůvám do zahájení povinné školní docházky, rodičům, vychovatelům dětských domovů), pracovníkům ostatních pečujících skupin.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková

je lektorka s více než 20 letou pedagogickou praxí. Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad vybraných právních předpisů segmentu školství. Je autorkou řady publikací pro učitele a ředitele škol. V minulosti externě spolupracovala například s Výzkumným ústavem Pedagogickým, Ministerstvem práce a sociálních věcí při tvorbě standardu pro dětské skupiny, Českou školní inspekcí, jako externí posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci při tvorbě a realizaci 3letého projektu zaměřeného na distanční vzdělávání vedoucích, pedagogických pracovníků. Aktuálně aktivně spolupracuje v rámci publikační činnosti s nakladatelstvími Portál nebo Grada Publishing, a.s. realizuje přímo ve školách "cvičné hospitace" a vzdělávací aktivity " na míru" pro týmy škol. Své webináře a prezenční semináře staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka. Je držitelkou mezinárodního ocenění "eTwinning Label", za projekt "Moje město, moje škola". Patří mezi špičkové lektory s dlouhodobě pozitivními referencemi účastníků webinářů, seminářů i čtenářů odborných periodik.