Připravované změny v zákoně o pedagogických pracovnících

JUDr. Hana Poláková

Lektorka s obrovskými zkušenostmi ze školské praxe s vámi probere změny v předpokladech stanovených pro pedagogické pracovníky.

Zveřejněno 22.5.2023

Délka videa: 02:02:20

Garance

Dále se zaměří na uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou a na novinky v čerpání volna na samostudium. Podívá se s vámi také na nově vložené prvky karierního řádu do zákona – což je adaptační období, uvádějící učitel, provázející učitel. Neopomene projít, jaké změny se chystají v odměňování pedagogických pracovníků.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Hana Poláková

JUDr. Hana Poláková

Lektorka dlouhodobě přednáší problematiku právních předpisů majících dopad do výchovy a vzdělávání. S řediteli škol a školských zařízení konzultuje jejich dotazy z oblasti pracovního práva, správního řízení, aplikace školských předpisů. Řadu let pracovala jako vedoucí odboru školství, spolupracovala s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v pracovních skupinách. Díky této praxi získala ucelený přehled o problémech, se kterými se zejména ředitelé škol a školských zařízení a jejich zřizovatelé potýkají.