Práva a povinnosti pedagoga v mateřské škole

Mgr. Marika Kropíková

Připojte se k on-line semináři zaměřenému na učitele předškolního vzdělávání! Získáte potřebné znalosti o vašich právech a povinnostech, které jsou zakotveny ve školské legislativě.

Pondělí 6.11.2023

13:00 - 15:00

90 volných míst

Garance

Z obsahu on-line semináře

Zaměříme se na zákony a vyhlášky týkající se pedagogických pracovníků, včetně zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a vyhlášky o předškolním vzdělávání. Naučte se, jak tyto normy aplikovat ve vztahu k ostatním účastníkům vzdělávání a jak efektivně využít svá práva. Zároveň vám představíme povinnosti, které jednotliví aktéři vzdělávání mohou od učitelů předškolního vzdělávání očekávat a vymáhat.

Přihlásit