Práva a povinnosti pedagoga v mateřské škole

Mgr. Marika Kropíková

Připojte se k on-line semináři zaměřenému na učitele předškolního vzdělávání! Získáte potřebné znalosti o vašich právech a povinnostech, které jsou zakotveny ve školské legislativě.

Zveřejněno 6.11.2023

Délka videa: 01:44:05

Garance

Z obsahu on-line semináře

Zaměříme se na zákony a vyhlášky týkající se pedagogických pracovníků, včetně zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a vyhlášky o předškolním vzdělávání. Naučte se, jak tyto normy aplikovat ve vztahu k ostatním účastníkům vzdělávání a jak efektivně využít svá práva. Zároveň vám představíme povinnosti, které jednotliví aktéři vzdělávání mohou od učitelů předškolního vzdělávání očekávat a vymáhat.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.