Podpůrná opatření v praxi předškolního vzdělávání

Mgr. Marika Kropíková

Zaměříme se na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 27/2016 Sb. Ponoříme se hlouběji do problematiky, prozkoumáme členění podpůrných opatření a specifika jednotlivých stupňů (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu).

Zveřejněno 10.10.2023

Délka videa: 01:40:49

Garance

Z obsahu on-line semináře

Přehledně vám představíme postup poskytování podpůrných opatření 1. stupně a 2. až 5.stupně. Detailně projdeme zprávu, doporučení a revizi. Ve druhé části on-line semináře se společně zaměříme na členění podpůrných opatření a základní pravidla pro uplatňování PO (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.). Nezapomeneme se zabývat normovanou finanční náročností podpůrných opatření 2. až 5.stupně. 

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.