Pedagogická intervence a její aplikace ve školách

JUDr. Hana Poláková

Na on-line semináři si společně probereme novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb. a navazujícího nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Zveřejněno 2.5.2022

Délka videa: 01:44:54

Garance

Vysvětlíme si podrobně, co to je přímá pedagogická činnost, a jak chápat pedagogickou intervenci. Inspirujeme se metodikou MŠMT, která byla v této souvislosti vydána. Povíme si, v čem je tato metodika akceptovatelná, kde se od ní odchýlíme a proč. Ukážeme si způsoby odměňování pedagogické intervence a jejich úpravu ve vnitřním platovém předpise.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Hana Poláková

JUDr. Hana Poláková

Lektorka dlouhodobě přednáší problematiku právních předpisů majících dopad do výchovy a vzdělávání. S řediteli škol a školských zařízení konzultuje jejich dotazy z oblasti pracovního práva, správního řízení, aplikace školských předpisů. Řadu let pracovala jako vedoucí odboru školství, spolupracovala s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v pracovních skupinách. Díky této praxi získala ucelený přehled o problémech, se kterými se zejména ředitelé škol a školských zařízení a jejich zřizovatelé potýkají.