Novinky pro školní rok 2023/2024

Mgr. Marika Kropíková

Na tomto webináři Vám lektorka poskytne podrobné informace o změnách v legislativě s účinností od 1. 9. 2023.

Zveřejněno 11.9.2023

Délka videa: 01:10:11

Garance

Zaměříme se na tyto oblasti:

  • zákon č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
  • organizace školního roku 2023/2024
  • opatření ministra č. j. MSMT – 12464/2023 k úpravě RVP ZV

Nedílnou součástí semináře budou i další případné změny a metodické pokyny pro školy vydané v srpnu 2023.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.