Jak se vypořádat nejen s novelou nařízení vlády č. 123/2018 Sb.,

JUDr. Hana Poláková

Na webináři se zaměříme na nejnovější změny ve školských předpisech a jejich praktické dopady do pracovněprávních vztahů ve školách a školských zařízeních. JUDr. Hana Poláková Vás provede klíčovými novelami a poskytne cenné rady, jak tyto změny efektivně implementovat ve Vaší škole. Jednou z důležitých novel je novela nařízení vlády č. 123/2018 Sb., na základě které došlo ke snížení počtu hodin přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu. Ředitelé škol musejí tuto situaci řešit snižováním úvazků pedagogických pracovníků, popřípadě i výpověďmi. JUDr. Hana Poláková Vás na webináři provede všemi kroky, které je potřeba udělat.

Čtvrtek 20.6.2024

13:00 - 15:30

92 volných míst

Garance

Hlavní body webináře:

  1. Novela nařízení vlády č. 123/2018 Sb. - Stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu.
  2. Financování škol a školských zařízení - Jak efektivně hospodařit s finančními prostředky.
  3. Organizační řád - Podklad pro přijetí organizačních opatření.
  4. Ukončování pracovního poměru - Výpovědi z organizačních důvodů a základní pravidla rozvazování pracovního poměru.

Právní předpisy:

  • Nařízení vlády č. 110/2024 Sb.
  • Zákon č. 250/2000 Sb.
  • Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  • Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

Pro koho je webinář určen:

Webinář je určen pro ředitele škol, školské pracovníky a všechny, kteří se podílejí na řízení škol a školských zařízení. Nabízí přehled aktuálních legislativních změn a praktické rady pro jejich implementaci.

Přihlásit