Hodnocení žáků

Mgr. Marika Kropíková

Hodnocení žáků ve vyučování je nezbytná součást výchovně vzdělávacího procesu a je velmi složité.

Zveřejněno 29.11.2021

Délka videa: 01:36:34

Garance

Hodnocení žákům dává informace o nich samých, o jejich úspěších a neúspěších, je vodítkem a ukazatelem, kam mají nasměrovat svou pozornost a píli. A právě proto by hodnotící dovednost učitele měla obsáhnout i jiné aspekty, než na jaký je on (i jeho žáci) zvyklý. Cílem interaktivního webináře je pomoci účastníkům při tvorbě hodnotících kritérií, která vedou ke správnému pochopení evaluačního procesu v současné škole.

 

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.