Divácké násilí jako počátek kriminálního chování mládeže

Mgr. Marika Kropíková

Díky informacím získaným na tomto online semináři dokážete rozpoznat děti s potenciálně škodlivými názory a také se dozvíte, jak následně pracovat s jejich stoupenci.

Zveřejněno 20.1.2022

Délka videa: 01:47:07

Garance

V teoretické části se lekotrka bude věnovat typologii agresorů, provázanost diváckého násilí s extremistickou scénou, dopadem na třídu a školu. V další části se dozvíte o metodách a technikách prevence potřebných k práci s jedincem a skupinou. Lektorka zmíní způsob řešení vzniklého problému u nezletilého a mladistvého spolu s poukázáním na právní rámec ČR.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.