Digitální wellbeing ve škole

Jan Kršňák

Jaký vliv má příchod digitálních technologií na proces vzdělávání a chod školy? Společně projdeme přesně to, co vás zajímá. Webinář je totiž interaktivní a budeme tak řešit právě ty problémy, které vás trápí. Nejste na to sami.

Zveřejněno 14.3.2023

Délka videa: 02:07:41

Garance

Co se na webináři dozvíte?

  • Jak internet proměňuje naši schopnost vnímat, myslet či jednat, jaké výhody a nevýhody přináší procesu učení.
  • Jak ve škole nastavit používání telefonů, počítačů, internetu a chytrých tabulí.
  • Co znamená, že jsme propojeni sociálními sítěmi a žijeme v časech, kdy existují umělé inteligence.
  • Jak v digitalizované společnosti žít klidně, bez stresu, zachovat si při tom rozum i sebe sama a nenechat se zahltit požadavky našich digitálních aparátů.

Pozor, webinář je interaktivní a je možné se v jeho průběhu věnovat konkrétním problémům, které se právě ve škole (např. v pedagogickém kolektivu) řeší. 

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Kapitoly videa

Lektor

Jan Kršňák

Jan Kršňák

se zabývá vlivem digitalizace společnosti na lidský život. Je zakladatelem projektu Digiděti, v jehož rámci lektoruje besedy pro rodiče, pedagogy, žáky, studenty a další, kteří mají zájem zorientovat se v problematice pronikání digitálních technologií do jejich každodennosti. Věnuje se též intuitivní pedagogice a inovativnímu vzdělávání. Je autorem knihy Digiděti a spoluautorem knihy Jak se učí živě?