Chování dětí v kyberprostoru a schopnost učení

Jan Kršňák

Přiblížíme si, jak se děti pohybují kyberprostorem, co od něj očekávají a co v něm zažívají. Jak internet a sociální sítě naopak působí na ně?

Čtvrtek 7.9.2023

13:00 - 15:00

94 volných míst

Garance

Souvisí obšírná konzumace rozmanitých mediálních obsahů se schopností se učit? Jak soužití s digitálními technologiemi proměňuje pozornost, vytrvalost nebo vůli učit se novým věcem? Jak se mohou učitelé vyrovnat s novým stavem věcí, a mohou vůbec konkurovat zábavnosti internetu? Pojďte si s námi zodpovědět všechny tyto důležité otázky!

Webinář je interaktivní a je možné se v jeho průběhu věnovat konkrétním problémům, které se právě ve škole (např. v pedagogickém kolektivu) řeší. 

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Přihlásit