Česká školní inspekce a oblast speciálních vzdělávacích potřeb u dětí předškolního věku

Mgr. Lenka Polášková

Připravili jsme pro Vás speciál, věnovaný inspekční činnosti, zaměřené na oblast speciálních vzdělávacích potřeb v mateřských školách.

Zveřejněno 3.6.2024

Délka videa: 01:24:43

Garance

Obsah online semináře:

  • Legislativní zakotvení ČŠI.
  • Inspekční činnost a problematika speciálních, vzdělávacích potřeb.
  • Výstupy z inspekční činnosti.
  • Praktická rovina inspekční činnosti ve třídách zřizovaných podle ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona.
  • Časté nedostatky v dokumentaci.

Online seminář je určen:

Pedagogickým pracovníkům mateřských škol.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková

je lektorka s více než 20 letou pedagogickou praxí. Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad vybraných právních předpisů segmentu školství. Je autorkou řady publikací pro učitele a ředitele škol. V minulosti externě spolupracovala například s Výzkumným ústavem Pedagogickým, Ministerstvem práce a sociálních věcí při tvorbě standardu pro dětské skupiny, Českou školní inspekcí, jako externí posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci při tvorbě a realizaci 3letého projektu zaměřeného na distanční vzdělávání vedoucích, pedagogických pracovníků. Aktuálně aktivně spolupracuje v rámci publikační činnosti s nakladatelstvími Portál nebo Grada Publishing, a.s. realizuje přímo ve školách "cvičné hospitace" a vzdělávací aktivity " na míru" pro týmy škol. Své webináře a prezenční semináře staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka. Je držitelkou mezinárodního ocenění "eTwinning Label", za projekt "Moje město, moje škola". Patří mezi špičkové lektory s dlouhodobě pozitivními referencemi účastníků webinářů, seminářů i čtenářů odborných periodik.